Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 03 2017

iwokeuplikethis
Przebaczyć wystarczy raz. Nienawidzić trzeba każdego dnia.

May 30 2017

iwokeuplikethis
Obojętność i lek­ce­ważenie często wyrządzają więcej krzywd niż jaw­na niechęć.
— Joanne Kathleen Rowling

May 12 2017

iwokeuplikethis
0970 9c0d 390
so true..

May 09 2017

iwokeuplikethis
Spędzasz całe swoje życie w labiryncie, zastanawiając się, jak któregoś dnia z niego uciekniesz i jakie niesamowite to będzie uczucie, wmawiając sobie, że przyszłość pomaga ci przetrwać, ale nigdy tego nie robisz. Wykorzystujesz przyszłość, aby uciec od teraźniejszości.
— John Green
iwokeuplikethis
Świat nie jest instytucją zajmującą się spełnianiem życzeń.
2429 2f11 390

April 19 2017

iwokeuplikethis
''Jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada ciasno na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy. ''

April 18 2017

9105 a493 390

March 14 2017

iwokeuplikethis
4801 61f5 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality

March 03 2017

iwokeuplikethis
6538 1c60 390
Reposted fromhereyes hereyes

February 27 2017

iwokeuplikethis
Podobno ludzie nie mogą spać kiedy się boją. Ale przychodzi taki moment, kiedy rzeczywistość staje się nie do zniesienia i wtedy właśnie śpi się dużo. Bo jak się śpi to nie trzeba się martwić, nie trzeba się bać, nie trzeba podejmować decyzji.
— śpię dużo
Reposted fromchocoway chocoway viaedarcy edarcy

February 24 2017

iwokeuplikethis
9120 04ce 390
Reposted fromgdybam gdybam viaedarcy edarcy
iwokeuplikethis
4319 563f 390

February 21 2017

iwokeuplikethis
2837 cf47 390
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaedarcy edarcy

February 15 2017

iwokeuplikethis
Reposted fromFlau Flau

February 14 2017

iwokeuplikethis
5131 0a31 390
Reposted fromniewychowana niewychowana viaedarcy edarcy
iwokeuplikethis
Reposted fromworst-case worst-case
iwokeuplikethis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl