Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2017

iwokeuplikethis
5152 a400 390
Coben "Zachowaj spokój"  4
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek
iwokeuplikethis
5578 05ad 390
Coben "Zachowaj spokoj" 14

August 11 2017

iwokeuplikethis
Ludzie sądzą, że samotność jest najgorsza. Nieprawda. Okłamywanie samego siebie jest gorsze. 
— GYPSY S01E03
4588 a062 390
Reposted frommyjapanese myjapanese viajesienzycia jesienzycia
iwokeuplikethis
9179 3027 390
Reposted fromzuzannag zuzannag viajesienzycia jesienzycia
iwokeuplikethis
W życiu często bywamy poniewierani, deptani, upokarzani i obrażani, a mimo to wciąż jesteśmy tyle samo warci.
— Paulo Coelho – Być jak płynąca rzeka
Reposted fromjesienzycia jesienzycia
iwokeuplikethis
Za popełniony błąd trzeba zapłacić. Rachunek życiowy zawsze musi się zgodzić. Jeżeli ktoś nie chce płacić dobrowolnie, los wystawi mu fakturę sam. Bywa, że w mniej sprzyjających okolicznościach i na dużo większa kwotę .
— Krystyna Mirek
Reposted fromjesienzycia jesienzycia

August 08 2017

4394 8538 390
iwokeuplikethis
iwokeuplikethis

July 21 2017

iwokeuplikethis
4163 0af8 390
"We're only here briefly and while I'm here I wanna allow myself joy. 
Her (2013)
Reposted fromzuzannag zuzannag
iwokeuplikethis
4225 580f 390
iwokeuplikethis
4642 785c 390
iwokeuplikethis
4687 18a3 390
iwokeuplikethis
4703 ac77 390

July 04 2017

iwokeuplikethis
"Ciągle chcemy trochę więcej
Życie piękne jak w piosence mieć.."

June 28 2017

iwokeuplikethis
2068 1ebf 390

June 03 2017

iwokeuplikethis
Przebaczyć wystarczy raz. Nienawidzić trzeba każdego dnia.

May 30 2017

iwokeuplikethis
Obojętność i lek­ce­ważenie często wyrządzają więcej krzywd niż jaw­na niechęć.
— Joanne Kathleen Rowling
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl